Everything between God and you

Todo entre dios y tu

Alles tussen God en jou

Overview

In this app you can add and share your intentions. When you want to keep a religious diary or write down your sins, you can do this here safely. You can also add your favourite prayers and how much you saved this year for the period of Lent


Intentions

When you promised someone to pray for you could forget the intention. Right now you can add a contact person to an intention so you won't forget to pray and share the intention through you favourite communication platform.


Period of Lent

When you try to save money for donating to a charity you have to calculate what you saved. You can add your saved amount and get a summation of what you saved this year.


Diary & Prayers

Write down what's on your mind. Keep a religious diary to get to know yourself. Use it on frequent basis to discover how your struggles made progress. Your favourite prayers could help with that.


Sins

Write down your sins. After one night you lose al the details. When you guess you don't sin on daily basis you have to listen to St. Augustine: "We sinned 7 times a day."
More about privacy

Información general

En esta aplicación puedes agregar y compartir tus intenciones. Cuando quiera mantener un diario religioso o escribir sus pecados, puede hacerlo aquí de forma segura. También puede agregar sus oraciones favoritas y cuánto ahorró este año para el período de Cuaresma.


Intenciones

Cuando prometiste a alguien orar, podrías olvidar la intención. Ahora puede agregar un contacto a una intención para que no se olvide de orar. Puede compartir fácilmente la intención a través de su plataforma de comunicación favorita.


Periodo de Cuaresma

Cuando intenta ahorrar dinero para donar a una organización benéfica, debe calcular lo que ha ahorrado. Puede agregar la cantidad ahorrada y obtener un resumen de lo que ahorró este año.


Diario & Oraciones

Escribe lo que tienes en mente. Mantén un diario religioso para conocerte a ti mismo. Úsalo con frecuencia para descubrir cómo progresaron tus luchas. Tus oraciones favoritas podrían ayudar con eso.


Pecados

Escribe tus pecados. Después de una noche se pierden todos los detalles. Cuando supones que no pecas diariamente, debes escuchar a San Agustín: "Pecamos 7 veces al día".
Más sobre la privacidad

Overzicht

In deze app kun je je intenties toevoegen en delen. Als je een religieus dagboek wilt bijhouden of je zonden wilt opschrijven, kun je dit hier veilig doen. Je kunt ook je favoriete gebeden toevoegen en hoeveel je dit jaar hebt gespaard voor de periode van de vastentijd


Intenties

Wanneer je iemand beloofde te bidden, kon je de intentie vergeten. Nu kun je een contactpersoon toevoegen aan een intentie zodat je niet vergeet te bidden. De intentie deel je gemakkelijk via je favoriete communicatieplatform.


Vastentijd

Wanneer je geld probeert te sparen voor de vastentijd, moet je berekenen wat je hebt bespaard. Je kan je bespaarde bedragen toevoegen en je krijgt een totaal van wat je dit jaar hebt bespaard.


Dagboek & Gebeden

Schrijf op waar je aan denkt. Houd een religieus dagboek bij om jezelf te leren kennen. Gebruik het op frequente basis om te ontdekken hoe je vooruitgang boekt met je worstelingen. Je favoriete gebeden kunnen daarbij helpen.


Sins

Schrijf je zonden op. Na een nacht verlies je alle details. Wanneer je vermoedt dat je niet dagelijks zondigt, moet je naar St. Augustinus luisteren: "We zondigen 7 keer per dag."
Meer over privacy

How it works

You can add your prayers, intentions and diary notes and more to remember and to clear your mind.

step-1
01

Diary


When you strictly promised something to God during prayer you can add it trough the diary. Basically all notes you want to make you can add trough the diary to take a look after a while.

step-1
02

Intentions


If you have a lot of people promised to pray for it possibly you forget tot pray. You can add the prayers and you can share the trough the social media you want. If you receive a prayer you can import it.

step-1
03

Prayers


You can add your favourite prayers. For example when you want to pray a novene this will be helpful to have the prayer with you, wherever you go.

Privacy

This app is based on privacy and there is and will no data analysis. This is between you and God.

Offline

The app works offline. There's no internet connection required. Everything works offline.

Account

There's no need to create a account. There will be never created a profile of you.

Statistics

We don't collect any statistics in the app. Only the manufacturers of your phone knows how much you use the app. They are free to share this data. We only collect the statistics of them. Basically only how much the app is download.

Advertisements

The app will never contains advertorials because this will be a privacy leak. That's the reason why you have to pay for the app.

Privacidad

Esta aplicación se basa en la privacidad y no hay ni habrá análisis de datos. Esto es entre tú y Dios.

Desconectado

La aplicación funciona sin conexión. No se requiere conexión a Internet. Todo funciona sin conexión.

Cuenta

No es necesario crear una cuenta. Nunca se creará un perfil de ti.

Estadísticas

No recopilamos ninguna estadística en la aplicación. Sólo los fabricantes de tu teléfono saben cuánto usas la aplicación. Son libres de compartir estos datos. Sólo recopilamos las estadísticas de los mismos. Básicamente sólo la cantidad de descarga de la aplicación.

Advertencias

La aplicación nunca contendrá advertoriales porque esto será una fuga de privacidad. Esa es la razón por la que tienes que pagar por la aplicación.

Privacy

Deze app is gebaseerd op privacy en er is en komt geen data-analyse. Dit is tussen jou en God.

Offline

De app werkt offline. Er is geen internetverbinding nodig. Alles werkt offline.

Account

Het is niet nodig om een account aan te maken. Er zal nooit een profiel van je aangemaakt worden.

Statistieken

We verzamelen geen statistieken in de app. Alleen de fabrikanten van uw telefoon weten hoeveel je de app gebruikt. Zij zijn vrij om deze gegevens te delen. Wij verzamelen alleen de statistieken van hen. Eigenlijk alleen hoeveel de app wordt gedownload.

Advertenties

De app zal nooit advertenties bevatten omdat dit een privacylek zal zijn. Dat is de reden waarom je voor de app moet betalen.

Awesome Screenshots

You can get here a quick overview of the possibilities of this awesome app.

Impresionantes capturas de pantalla

Aquí puede obtener una rápida visión general de las posibilidades de esta impresionante aplicación.

Awesome Screenshots

Je kan hier een snel overzicht krijgen van de mogelijkheden van deze geweldige app.

Video demo app

Vestibulum tempus vel est ut tempus quisque tempus blandit odio tincidunt

What people are saying

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit donec tempus pellentesque dui vel tristique purus justo vestibulum eget lectus non gravida ultrices

testimonial

Thanks yet again for another successful and very popular mobile app.

Leila Taylor
testimonial

The app was intuitive and well organized. It made helped my life go

Chester Bowen
testimonial

Thanks yet again for another successful and very popular mobile app.

Leila Taylor
testimonial

The app was intuitive and well organized. It made helped my life go

Chester Bowen

Frequently asked questions

We will try to give answer to the most common questions. If you have a question that is not listed feel free to contact us.

No, we don't have any insight of any of your data.

This is not possible because of your privacy. When this will be made possible you don't have control of where your data will be stored.

Yes, you can share a single intention to your preferred communication app.

Because we don't collect money by selling profiles or add advertisements inside the app.

Image

Preguntas más frecuentes

Intentaremos dar respuesta a las preguntas más frecuentes. Si usted tiene una pregunta que no está en la lista, no dude en contactarnos.

No, no tenemos ninguna idea de ninguno de sus datos.

Esto no es posible debido a su privacidad. Cuando esto será posible, usted no tiene control sobre dónde se almacenarán sus datos.

Sí, puede compartir una sola intención con su aplicación de comunicación preferida.

Porque no cobramos dinero vendiendo perfiles o añadiendo anuncios dentro de la aplicación.

Image

Veelgestelde vragen

We zullen proberen een antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Heeft u een vraag die er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op.

Nee, we hebben geen inzicht in uw gegevens.

Dit is niet mogelijk vanwege uw privacy. Wanneer dit mogelijk wordt gemaakt, heeft u geen controle meer over waar uw gegevens worden opgeslagen.

Ja, u kunt één enkele intentie delen met uw favoriete communicatie-app.

Omdat we geen geld inzamelen door profielen te verkopen of advertenties toe te voegen in de app.

Image

Latest Posts

God & Me 1.2.6 launched
April 30, 2019

We've just launched version 1.2.6 of our app. We so thrilled to launch the new share function where you share your intentions to famil ...

Read More
Go to blog

Últimos Mensajes

God & Me 1.2.6 launched
April 30, 2019

We've just launched version 1.2.6 of our app. We so thrilled to launch the new share function where you share your intentions to famil ...

Leer más
Ir al blog

Laatste berichten

God & Me 1.2.6 launched
April 30, 2019

We've just launched version 1.2.6 of our app. We so thrilled to launch the new share function where you share your intentions to famil ...

Lees meer
Ga naar de blog

Get app now

Stop praying for "all the intentions I have forgotten" and start praying for your specific intentions today.

Download from:

app app
Image

Obtenga la aplicación

Deja de orar por "todas las intenciones que he olvidado" y comienza a orar por tus intenciones específicas hoy.

Descargar desde:

app app
Image

Nu app downloaden

Stop met bidden voor "alle intenties die ik vergeten ben" en start vandaag met het bidden voor je specifieke intenties.

Download van:

app app
Image

Contact us

Do you have any questions, comments or remarks? Feel free to send them.

Location
Schuitenberg 85 6041 JH Roermond The Netherlands
Mail
support@godandme.app

Leave a comment

  Contáctenos

  ¿Tiene alguna pregunta, comentario u observación? Siéntase libre de enviarlos.

  Ubicación
  Schuitenberg 85 6041 JH Roermond Holanda
  Correo electrónico
  support@godandme.app

  Dejar un comentario

   Contacteer ons

   Heb je vragen, commentaar of opmerkingen? Voel je vrij om ze te sturen.

   Locatie
   Schuitenberg 85 6041 JH Roermond
   E-mail
   support@godandme.app

   Laat een opmerking achter